Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door KDBrillance. Op de hele site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" met betrekking tot KDBrillance. Deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten waartoe deze toegang biedt, wordt door KDBrillance aan u als gebruiker aangeboden, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen.

Door een bezoek te brengen aan onze site en/of iets van ons bedrijf koopt, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), inclusief de algemene voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar wordt gehyperlinkt. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaars en/of inhoudleveranciers zijn.Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot de Website of de Diensten ervan gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is de acceptatie uitdrukkelijk daartoe beperkt.

Alle nieuwe tools of functies die aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door de website te blijven bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen zijn gepost, gaat u akkoord met de wijzigingen.Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten aan u kunnen verkopen. en diensten.

SECTIE 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheid in uw regio, provincie of staat hebt bereikt of overschreden en ons toestemming geven om uw minderjarige gezinsleden deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten op geen enkele manier gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of wetten in uw rechtsgebied overtreden bij het gebruik van de Service (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk of vi Schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Services.SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren iemand van dienst te zijn.

U begrijpen dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat dit (a) verzendingen over meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten.Uw creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken

U stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de Service, enig gebruik van de Service of toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, of verder enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of op enigerlei wijze beïnvloeden .SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als de informatie die op deze site wordt aangeboden onjuist, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van meer substantiële, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie die deze bevat bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren. SECTIE 4 - SERVICE- EN PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging, of enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service .SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website . De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en het retourneren of ruilen ervan kan strikt onderworpen zijn aan ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. in de winkel. We kunnen echter de nauwkeurigheid van de weergave van kleuren op uw computerscherm niet garanderen. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, regio, geografie of gegeven jurisdictie. We staan ​​onszelf toe om dit recht per geval uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. Alle producten of diensten die op deze site worden aangeboden, zijn ongeldig wanneer dit bij wet verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of anderszins verkrijgt, aan de verwachtingen zal voldoen of dat enige fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd. SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of op dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres.Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het bij de bestelling opgegeven e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer. We behouden ons het recht voor om bestellingen waarvan we denken dat ze door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst, te beperken of te verbieden. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie onze Retourbeleid.SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we u toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder de minste goedkeuring. We zijn niet aansprakelijk voor wat dan ook dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om te weten te komen over de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s) en deze voorwaarden te accepteren.

U kunt in de toekomst ook aanbieden nieuwe diensten en/of nieuwe functies via de website (inclusief de lancering van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe services en/of functies zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die toegankelijk zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid ervan te beoordelen of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden we enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen aan diezelfde derden te worden gericht.ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen), of als u, zonder ons verzoek, enige creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), geeft u ons het recht om te allen tijde en zonder beperking wijzigingen, kopieën, alle opmerkingen die u naar ons verzendt publiceren, verspreiden, vertalen en gebruiken in welke media dan ook. We zijn en zijn niet verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.7. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten die naar ons eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van de partij of deze voorwaarden U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele manier inbreuk mogen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders, of proberen ons of derden te misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u geeft en voor hun nauwkeurigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties , aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, zelfs om bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, en dit op elk moment zonder kennisgeving (inclusief na u uw bestelling plaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er kan geen specifieke update- of verversingsdatum voor de Service of een gerelateerde website worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die in de Service of op een gerelateerde website wordt aangeboden, is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) anderen ertoe aan te zetten om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om een ​​plaatselijke verordening of internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel of wet te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te plaatsen of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of werking van de Service of een site gerelateerd web in gevaar te brengen, evenals andere websites of internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen van, te bladeren, te crawlen of het web te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Service of een gerelateerde website, evenals andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen. voor het overtreden van de gebruiksverboden ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, certificeren of vertegenwoordigen op geen enkele manier dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, zonder vertraging of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment kunnen annuleren U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via deze aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.KDBrillance, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele schade. , punitief, speciaal of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs indien nalatig), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of een dienst of product die het gebruikt, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of alle inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of beschikbaar zijn gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat ze zich kunnen voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of accessoires niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in KDBrillance en ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en vast te houden , aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrij van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaat, uitgegeven door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door verwijzing, of uw schending van wetten of rechten van ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en niet van toepassing zijnde gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, zonder dat een dergelijk oordeel de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantast.

ARTIKEL 16 – BEINDIGING

Verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht, tenzij en totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt.Als we naar eigen goeddunken vaststellen of vermoeden dat u zich niet aan de u een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden hebt geschonden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.
ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten door ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of andere bedrijfsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Service, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat tegen de opsteller.


ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij we de Services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Louizalaan 404, Brussel, BRU, 1070, België.


ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door dergelijke updates te plaatsen en/ of wijzigingen aan onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door onze website en de Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat wijzigingen in deze Servicevoorwaarden zijn gepost, gaat u akkoord met die wijzigingen.


ARTIKEL 20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen met betrekking tot de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op Support@kdbrillance.com

Algemene voorwaarden van het SMS/MMS Mobile Message Marketing Program
Kdbrillance.com (hierna "wij", "ons", "onze") biedt een programma voor mobiele berichten (het "programma"), dat u akkoord te gaan met het gebruik en deel te nemen, onderhevig aan deze Algemene voorwaarden voor mobiele berichten (de "Overeenkomst"). We kunnen het Programma of een van de functies ervan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of annuleren. Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om enige andere Algemene Voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en Ons in andere contexten kunnen regelen. We kunnen deze Overeenkomst ook op elk moment wijzigen, en als u het Programma na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

Het Programma stelt gebruikers in staat om SMS/MMS-berichten via aanmelden voor het programma, bijvoorbeeld via online of app-gebaseerde inschrijfformulieren. Uw toestemming voor het ontvangen van geautomatiseerde marketing-sms-berichten is niet vereist als voorwaarde voor de aankoop van goederen of diensten. Ongeacht de registratiemethode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het Programma, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma. Als u zich hebt geregistreerd, biedt het programma updates, waarschuwingen, informatie, promoties, speciale aanbiedingen en andere marketingaanbiedingen (bijv. productkortingen) van Kdbrillance.com via sms via uw draadloze serviceprovider naar het mobiele telefoonnummer dat u hebt opgegeven. Mobiele SMS/MMS-berichten kunnen worden verzonden met behulp van een geautomatiseerd telefoonkiessysteem of andere technologie. De frequentie van berichten varieert. U bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten in verband met sms-berichten die door uw draadloze serviceprovider worden opgelegd. Er kunnen berichten en datasnelheden worden toegepast.

Als u niet verder wilt deelnemen aan het Programma of als u niet langer akkoord gaat met deze Overeenkomst, stemt u ermee in om STOP te antwoorden op elk mobiel bericht van ons om u uit te schrijven voor het Programma. U kunt een bericht ontvangen extra mobiel ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke herroepingsmethoden zijn. U begrijpt ook en stemt ermee in dat elke andere methode om u af te melden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzenden van andere woorden dan hierboven vermeld of het mondeling verzoeken aan een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijke manier is om u af te melden. . .

Als je vragen hebt, stuur dan een sms met "HELP" naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. Ook voor meer informatie kunt u bij ons terecht. Als u zich wilt afmelden, volg dan de bovenstaande procedures.

We kunnen elk telefoonnummer dat we gebruiken om het Programma te beheren op elk moment wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. U erkent dat alle berichten, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, die u naar een door ons gewijzigd telefoonnummer stuurt, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het honoreren van verzoeken die in dergelijke berichten worden gedaan.
Ondersteunde draadloze providers door het programma zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. U gaat ermee akkoord ons een geldig mobiel nummer te verstrekken. U stemt ermee in om met ons nauwkeurige, volledige en actuele informatie bij te houden met betrekking tot uw ontvangst van berichten, inclusief, maar niet beperkt tot, ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u uw mobiele telefoonnummer wijzigt.

U stemt ermee in schadeloos te stellen, te verdedigen en vast te houden ons vrijwaren van claims, aansprakelijkheden, schade of kosten van derden die voortvloeien uit uw gebruik van het Programma of het verstrekken van een telefoonnummer dat niet van u is. Als u op enig moment wilt stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u te abonneren op het Programma, inclusief het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van de telefoon aan een andere partij, stemt u ermee in het afmeldproces te volgen. hierboven aangegeven voordat u uw gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw toestemming om dit te doen een bindend onderdeel is van deze algemene voorwaarden. U stemt er verder mee in dat, als u uw telefoonnummer wijzigt zonder ons hiervan op de hoogte te stellen, u ermee instemt dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief advocatenhonoraria) en aansprakelijkheden die door ons worden gemaakt, of door een partij die helpt bij het bezorgen van mobiele sms-/mms-berichten, naar aanleiding van klachten van mensen die vervolgens dat mobiele telefoonnummer krijgen toegewezen. Deze verplichting en overeenkomst blijven van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van informatie die via het Programma is verzonden, eventuele fouten in dergelijke informatie en/of acties die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de Service.

U mag het Platform niet gebruiken of ermee omgaan als u jonger bent dan dertien (13) jaar leeftijd. Als u het Platform gebruikt of ermee communiceert en u tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u toestemming hebben van uw ouders of wettelijke voogd om dit te doen.Door het Platform te gebruiken of ermee om te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, dat u tussen t