Juridische kennisgeving

Juridische kennisgevingen

Lees de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site aandachtig door voordat u door de pagina's bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Eveneens, in overeenstemming met artikel nr. 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, hebben de beheerders van deze website www.kdbrillance.com

zijn:

KDBrillance
BTW-nummer: BE 0769.924.137
Redactionele beheerder: KDBrillance
Avenue Louise 404
Telefoon: +32498696291 - Fax: 32498696291
E-mail: support@kdbrillance.comWebsite www.kdbrillance.com

Gehost door: Shopify
Juridische afdeling 151 O'Connor Street begane grond Ottawa, Ontario K2P 2L8
Website: www.shopify.com

KDBrillance
Adres: Avenue Louise 404 , 1050 Brussel
Website:
Gebruiksvoorwaarden:
Deze website www.kdbrillance .com wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) Voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere graphics, raden we u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz...

KDBrillance stelt alles in het werk om t heeft, om betrouwbare informatie en betrouwbare actualisering van zijn websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie met , en eventuele wijzigingen aan de site die hij of zij nuttig acht, melden. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

www.kdbrillance.com kan u worden verzocht om de acceptatie van cookies voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server gebruikt om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site zijn mogelijk niet functioneel zonder de acceptatie van cookies.

De websites van kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet. KDBrillance heeft op geen enkele manier controle over de sites in verband met haar websites. staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, en garandeert dit ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zijn gebruiksvoorwaarden moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van kunnen geen hyperlink plaatsen naar deze site zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van KDBrillance.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van KDBrillance wil opzetten, is het aan hem om een e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek om een ​​hyperlink op te zetten te formuleren. KDBrillance behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te rechtvaardigen.
Geleverde diensten:
Alle activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden gepresenteerd op onze website www.kdbrillance.com
KDBrillance streeft ernaar om op de site
wwwkdbrillance.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. de informatie op de site www.kdbrillance.com is niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site www.kdbrillance.com uitsluitend ter informatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gewijzigd.


Contractuele beperkingen op gegevens:
De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan echter onjuistheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of een schijnbaar defect opmerkt, meld dit dan per e-mail aan support@kdbrillance.com, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (problematische pagina, type computer en gebruikte browser, ...).

Alle gedownloade inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie

De geplaatste hypertext-links in het kader van deze website naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, kan niet onder de verantwoordelijkheid van KDBrillance vallen.


Intellectueel eigendom:
Alle inhoud aanwezig op de site www.kdbrillance.com, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie , distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KDBrillance. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde Inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Verklaring aan de CNIL:
In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, deze site is niet aangegeven bij de Commission Nationale de l 'Informatique et des Libertés.

Geschillen: De huidige voorwaarden van de site www.kdbrillance.com worden beheerst door het Frans recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering hiervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van de vennootschap afhangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonsgegevens:
Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website wwwkdbrillance.com bezoekt

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier dat u online wordt aangeboden in de rubriek "contact" invult. U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name het aanvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u wanneer u gewoon door onze website bladert, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

.